อัลบั้มรูป บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ KM to Lo ครั้งที่ 10