อัลบั้มรูป การแสดงพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๐ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์