อัลบั้มรูป CoP ๑ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : ๑ ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ