อัลบั้มรูป เข้าเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (CoP ๑, ๔, ๕, ๖, ๗)