อัลบั้มรูป งานเลี้ยงต้อนรับ ชมการแสดงบนเวที/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์