อัลบั้มรูป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพ่อ”