อัลบั้มรูป บรรยากาศกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand ๔.๐” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร