ข่าว งานเลี้ยงต้อนรับ ชมการแสดงบนเวที/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์


งานเลี้ยงต้อนรับ ชมการแสดงบนเวที/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดูภาพบรรยากาศคลิ๊ก...

02/02/2560