ข่าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพ่อ”


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพ่อ”  โดย มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ดูภาพบรรยากาศคลิ๊ก...

01/31/2560